راهنمای اندازه گیری سایز عینک

۱.یک کارت بانکی بردارید و بر روی صورت خود قرار دهید.

۲.رو به روی آینه بایستید.

راهنمای سایز

عرض متوسط یک عینک طبی یا آفتابی

۳.یکی از حالت های زیر اتفاق می افتد.

سایز عینک کوچک
سایز عینک متوسط
سایز عینک بزرگ
اندازه گیری سایز عینک
راهنمای اندازه گیری سایز عینک

در بخش توضیحات تکمیلی هر محصول می توانید سایز  و جزئیات هر فریم را مشاهده کنید و فریمی که متناسب با صورت شماست را انتخاب کنید.

توضیحات تکمیلی

سایز عینک

راهنمای سایز فریم و سایز صورت

سایز فریم عینک